Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Διακύμανση πληθυσμού Μηλίτσας απο το 1900.

Modern_Name Militsa
hotlink militsa.htm
Old_Name Slimista

Number 32032


Greeks1900 0
Bulgarians1900 0

Turks1900 0

Vlachs1900 0


Total_Pop_1900 0
Greeks1905 750
Bulgarians1905 0
Turks1905 0
Vlacks1905 0
Total_pop_1905 750
Change_1900_1905 750
Women1913 83
Men1913 91
Total1913 174
Change_1905_1913 -576
Men1920 0
Women1920 0
Total1920 0
Change_1913_1920 -174
Men1928 170

Women1928 133

Total1928 303
Change_1920_1928 303
Women1940 192
Men1940 214
Total1940 406
Change_1928_1940 -129
Totalpop1951 390
Change_1940_1951 -16
TotalPop1961 396
Change_1951_1961 6
TotalPop1971 361
Change_1961_1971 -35
TotalPop1981 368
Change_1971_1981 7
TotalPop1991 375
Change_1981_1991 7
Total_Greek_Refugees1928 0
Bulgarian_emigrants_1912_1913 0
Bulgarian_emigrants_1914_1919 0
Bulgarian_emigrant_Neuilly_1919 0
Political_Violence_Deaths 0
Destroyed_Villages 0
Abducted_Children_Civil_War 0
Emig_post1949_USA_etc 13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου